Dating prietenie zambia

19 Jun

1419/2004 al Comisiei din 4 august 2004 privind continuitatea aplicării acordurilor de finanțare multianuale și a acordurilor de finanțare anuale încheiate între, pe de o parte, Comisia Europeană, acționând în numele Comunității Europene și, pe de altă parte, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria și de introducere a unor derogări de la acordurile de finanțare multianuale și de la Regulamentul (CE) nr. 2222/2000 Notă introductivă În conformitate cu articolul 58 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 157, 21.6.2005, p.

203), textele actelor instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de data aderării, redactate de Consiliu sau Comisie ori de Banca Centrală Europeană în limbile bulgară și română sunt autentice, de la data aderării, în aceleași condiții ca și textele redactate în celelalte limbi oficiale ale Comunităților.

2298/2001 ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei la Uniunea Europeană Regulamentul (CE) nr.

760/2004 al Consiliului din 22 aprilie 2004 de extindere a dreptului definitiv antidumping instituit prin Regulamentul (CE) nr.

119/97 asupra importurilor de anumite mecanisme pentru legarea foilor volante sau pentru clasoare originare din Republica Populară Chineză la importurile aceluiași produs expediate din Republica Socialistă Vietnam Regulamentul (CE) nr.

1386/2004 al Consiliului din 26 iulie 2004 de modificare a Deciziei 2002/602/CECO a Comisiei privind administrarea anumitor restricții la importul anumitor produse siderurgice din Federația Rusă Regulamentul (CE) nr.

Articolul menționat prevede, de asemenea, că textele se publică în se publică în limba română și conține textele actelor obligatorii cu aplicare generală.

Prezenta ediție cuprinde actele adoptate din 1952 până la 31 decembrie 2006.

999/2004 al Consiliului din privind aplicarea Regulamentului (CE) nr.

991/2004 al Consiliului din de modificare a Regulamentului (CE) nr.

1100/2000 de instituire a unui drept antidumping definitiv pentru importurile de carbură de siliciu originare din Republica Populară Chineză, Federația Rusă și Ucraina și de prelungire a angajamentului acceptat prin Decizia 94/202/CE a Comisiei Regulamentul (CE) nr.

De asemenea, Statutul personalului se publică, în mod excepțional, în formă consolidată în care sunt incluse toate modificările până la sfârșitul anului 2005.

Modificările efectuate după această dată se publică în versiunea originară.